Resurser

Här har vi samlat kompendier, sammanfattningar och andra filer som kan vara bra att ha inför tentorna.
Har du någon fil du vill bidra med så hör gärna av dig!


Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 9 Termin 10 Termin 11

Termin 1

Anatomi + histologi-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Anatomisjälvförhör - Termin 1

En PowerPoint med all anatomi som man behöver kunna under termin 1, där man kan testa sig själv. Skapad av okänd äldre kursare.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2018-10-28

Ankikort för T1-tentor

Ankikort på alla omtentor och ordinarie tentor för T1 som finns på Lisam mellan 2021 och 2023. Skapad av Oscar Humpe och Robin Holmgren


Ladda ner filen

Senast uppdaterad: 2024-03-14

Anteckningar, K1

Anteckningar till föreläsningar och liknande från K1 (VT18). Mycket av det som står kommer direkt från föreläsningarnas bilder och text medan resten är sådant som föreläsaren berättat utöver detta. Tänk på att missförstånd och fel kan förekomma.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-12-20

BG-fall (VT18)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll. Dokument omfattande BG-fall 1 och 2 är borttagna då de saknar substantiellt värde medan BG-fall 19 är en annan typ av uppgift som inte fungerar att skriva ett dokument om. I flera av dokumenten hänvisas till bilder, dessa finner ni troligen i "Del 1" av BG-fallet på lisam.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-07-18

ERL-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Förtydligande av lärandemål

Inklusive kommentarer angående vilka föreläsningar, basgruppsfall och övriga moment som kan kopplas till respektive mål. OBS - alla moment finns inte representerade. Föreläsningarna är numrerade, för att hitta rätt föreläsning, se "Anteckningar, K1" här på resurssidan.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2018-06-01

Gen-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

GNM-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2019-11-05

PU + VF-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Termin 2

Anatomi - Testa dig själv

Väldigt omfattande anatomisjälvtest gjort av Elna Söderholm.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Ankikort för T2-tentor

Ankikort på tentor för Termin 2. Skapad av Oscar Humpe och Robin Holmgren.


Ladda ner filen

Senast uppdaterad: 2024-04-07

BG-fall (HT18)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-08-01

CREN-tentafrågor

Skapad av Joakim Alm.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Föreläsningsanteckningar - K2

Innefattar anteckningar från alla föreläsningar under K2 (HT18). Ursprungligen av Jonas Thulin, redigerade och digitaliserade av Joakim Alm. OBS - tänk på att en del information kan vara missvisande eller direkt felaktig på grund av missuppfattningar från författarens sida.


Gå till Google Drive

IBI-tentafrågor

Tack till Kim Abdulamir som sammanställt dessa tentafrågor.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

K2-driven

En drive med mycket nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den andra terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman, frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen), material rörande den praktiska tentan med mera. Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna ovärdeliga drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2018-12-18

Kompendium - T2

Tack till Emelie Sandelius som författat detta kompendium. Notering: tänk på att fel och missförstånd som vanligt kan förekomma. Kompendiet är inte 100 % heltäckande.


Ladda ned som PDF

NSPR-tentafrågor

Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Tenta-p-schema

Tack till Axel Lihagen som lagt ned sin tid, energi och kraft på att sammanställa detta tenta-p-schema.


Ladda ned som PDF

Tentafrågor T2 (12-14)

Innehåller tentafrågor från alla teman från 2012 till 2014 i tidigare T2-kursplan. OBS - "Förhållningssätt och Folkhälsa" (s. 62 - 73) är inte relevanta för nya K2.


Ladda ned som PDF

Tentafrågor T2 (ordinarie VT10 till omtenta HT12)

Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta HT10 till omtenta HT12 i tidigare T2-kursplan. OBS - "Förhållningssätt och Folkhälsa" (s. 3 - 15) är inte relevanta för nya K2.


Ladda ned som PDF

Tvärsnitt över rörbenen

Självtest i PP-format med muskler, nerver och kärl från överarm, underarm, lårben och underben. Skapad av Malcolm Hedberg.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2023-06-14

Termin 3

BG-fall (VT19)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2019-05-12

Blandade tentafrågor - T3 (HT15-HT16)

Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta HT15, omtenta HT15, ordinarie tenta VT16, omtenta VT16, ordinarie tenta HT16 och omtenta HT16. OBS - FoF (s. 54 - 67 är inte relevanta för nya K3). Tack till Okänd sammanställare.


Ladda ned som PDF

Blandade tentafrågor - T3 (VT12-HT13)

Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta VT12, omtenta VT12, ordinarie tenta HT12, omtenta HT12, ordinarie tenta VT13, omtenta VT13, ordinarie tenta HT13 och omtenta HT13. OBS - "professionellt och vetenskapligt förhållningssätt" (s. 72 - 86) är inte relevanta för nya K3. Tack till Ebba Bagge som sammanställt dessa.


Ladda ned som PDF

Blandade tentafrågor - T3 (VT14-VT15)

Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta VT14, omtenta VT14, ordinarie tenta HT14, omtenta HT14, ordinareie tenta VT15 och omtenta VT15. OBS - "professionellt förhållningssätt och vetenskap" (s. 64 - 74) är inte relevanta för nya K3. Tack till Ellen Ingvarsson som sammanställt dessa.


Ladda ned som PDF

CREN-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

Gen-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

Glomerulonefriter

Mycket kort sammanfattning av våra kära glomerulonefriter. Det förekommer en del olika metoder för kategorisering och definiering av glomerulonefriter och namnen varierar beroende på källa. Detta är ett försök till en ganska översiktlig sammanfattning av de vanligaste, glomerulonefriterna och tillika de som har tagits upp under föreläsning på K3 (VT19). Tänk på att fel kan ha smugit sig in. Ber inte om ursäkt för eventuellt dålig handstil. /Jonas


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-05-22

K3-driven

En drive med mycket nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den tredje terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman, frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen), läkemedelslista med mera. Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna ovärdeliga drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-06-02

K3-tentafrågor - VT19 till VT21

En sammanställning av gamla tentor från den skriftliga delen på K3 från VT19 till VT21, skapad av Emil Ilvered.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2021-12-08

Praktiska tentan - Facit och exempel

En samling tidigare stationer från praktiska tentan på T3 (tidigare K2) samt tillagda förklaringar och svar.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2023-09-29

PU-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

Tentakompendium

Tack till Louise Abrahamsson som författat detta kompendium. Notering: tänk på att fel och missförstånd som vanligt kan förekomma. Kompendiet är inte 100 % heltäckande. OBS - PU saknas.


Gå till Google Drive

Termin 4

BG-fall (HT19)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll. En del BG-fall består mest av bilder och dessa bilder kommer ofta då från föreläsningar. En bild säger mer än tusen ord??


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Förtydligande av lärandemål

Inklusive kommentarer angående vilka föreläsningar, basgruppsfall, seminarier, labbar och övriga moment som kan kopplas till respektive mål. OBS - alla moment finns inte representerade.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-01-30

K4-driven

En drive med mycket nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den fjärde terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman och frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen). Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna ovärdeliga drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2020-01-09

Tenta-P-schema K4 (13 dagar)

Tenta-P-schema för terminstentan på K4. 13 dagar långt schema. Alla moment som vi hade HT19 (utom inspirationsföreläsningar) är inlagda. Skapat av Jonas.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2020-04-02

Tenta-P-schema K4 (9 dagar)

Tenta-P-schema för terminstentan på K4. OBS! 9 dagar, kan tyckas något hopklämt.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-12-14

Tentafrågor T4 (okända år)

Innehåller tentafrågor från alla teman från gamla T4-tentor. OBS - "professionellt och vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapliga studier" (s. 95-->) är inte relevanta för nya K4. Tack till Ellen Ingvarsson som sammanställt dessa.


Ladda ned som PDF

Tentafrågor T4 (omtenta HT11 till omtenta HT13)

Innehåller tentafrågor från alla teman från omtenta HT11 till omtenta HT13 i tidigare T4-kursplan. OBS - "Vetenskapligt förhållningssätt" och "statistik (s. 75 - 98 och 137-->) är inte relevanta för nya K4.


Ladda ned som PDF

Tentafrågor T4 (omtenta HT14 till ordinarie tenta VT17)

Innehåller tentafrågor från alla teman från omtenta VT14 till ordinarie tenta VT17.


Ladda ned som PDF

Tidigare tentafrågor

Ett händigt dokument med tidigare tentafrågor sorterade efter tema. Perfekt att öva på.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-12-14

Termin 5

BG-fall, neuro (VT20)

BG-fall för K5 neuro, VT20. Som vanligt gäller att materialet inte är heltäckande och att en del fel kan förekomma. Håll till godo. /Jonas


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Förtydligande av lärandemål - neuro

Utvalda förtydligade lärandemål som passar K5s neurodel. Bra att kolla igenom inför neurotentan. En del av målen har kopplats till föreläsningar, basgrupper, workshops etc., se kommentarer.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-04-11

K5-driven

En drive med mycket nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den femte terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman och frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen). Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna ovärdeliga drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2020-06-05

K5-neuro - tentafrågor

Sammanställning av alla tillgängliga neurotentor för K5 fram till VT21. Skapad av en kursare som önskade att vara anonym.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2021-10-11

Kompendium, K5-neuro

Författat av David Homelius.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2018-10-01

Kranialnerver

Sammanfattande kompendium om våra kranialnerver. Tack till Oscar Wiberg som har lagt många timmar på att framställa detta.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2020-02-24

Sammanställning av stadiumtentafrågor

Denna sammanställning innehåller alla tentafrågor från och med ordinarie stadium II-tentamen HT16 (T5) till och med ordinarie stadietentamen för K5 HT19. Frågorna är sorterade efter tema. Stort tack till den som tagit sin tid att sammanställa detta kompendium.


Ladda ned som PDF

Stadiumkompendium

Stadiumkompendium författat av Axel Lihagen. Stort tack!


Gå till Google Drive

Stadiumtenta-p-schema

Bra schema att utgå från när man pluggar till stadietentan på K5. Tack till Axel Lihagen.


Ladda ned som PDF

Tenta-P-schema K5-neuro

Tenta-P-schema för K5-neuro, skapat VT20. Alla undervisningsmoment utom "Rygg- och ledstatus" finns med (Rygg- och ledstatus ska inte komma på tentan). Ladda gärna ned och redigera efter egen önskan! Skapat av Jonas.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2020-04-01

Termin 6

K6-driven

En drive med mycket nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den sjätte terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman, EKG-övningsexempel och frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen). Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna ovärdeliga drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Radiologi

Sammanfattningar av olika områden inom radiologi, dels av olika radiologiska undersökningsmetoder och dels av kroppsdels-/organspecifik radiologi. Sammanfattningarna är gjorda på det material som de hänvisade till att läsa på radiologiplaceringen på K6, hösten 2020. Författad av Jonas Thulin.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Sammanställning av tentafrågor - K6

Innehåller frågor från alla tentor från VT19 till Vt20. Frågorna är sorterade efter tema.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2020-09-26

Tenta-P-schema

Tenta-P-schema för K6, skapat av Jonas Thulin HT20.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2021-06-25

Typfall (HT20)

Sammanställning av de typfall som K6 hade under hösten 2020. Författare Jonas Thulin.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-12-08

Termin 7

K7-driven

En drive med många nyttiga dokument för den som vill öka chanserna att lyckas med den sjunde terminen på läkarprogrammet. Innehåller bl.a. kompendier som omfattar hela (eller stora delar av) kursen, tenta-p-scheman, frågor från tidigare tentor (både från gamla och nya läroplanen). Stort tack till Esagila Cherry som sammanställt denna drive!


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2021-05-26

Sammanställning av tentafrågor - K7

Innehåller frågor från alla tentor från HT19 till HT20. Frågorna är sorterade efter tema.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2021-04-18

Termin 9

OSCE-stationer - VT11-HT21

Sammanställning av 22 OSCE-tentor mellan VT11-HT21 med stationer sorterade efter förekomst. Skapad av Joakim Alm.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2022-06-18

Sammanställning av tentafrågor - K9

Innehåller frågor från alla tentor från HT20 till VT21. Frågorna är sorterade efter tema.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2022-02-01

Sammanställning av tentafrågor - K9 - #2

Innehåller frågor från alla tentor från HT21 till VT23. Frågorna är sorterade efter tema. Skapad av Malin.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Tentafrågor tidigare läroplan

Sammanställning av tentafrågor tidigare läroplan, som bedöms vara relevanta för K-curriculumet. Skapad av Oscar Wiberg


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2022-06-21

Termin 10

K10-tentafrågor - VT21 till VT22

Sammanställning av tentafrågor sorterade efter tema. Skapad av Louise Fredriksson.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2022-09-06

Tentafrågor tidigare läroplan

En samling tentafrågor från det förra curriculumet, som fortfarande bär relevans över till det nya. Skapad av Thomas Rönnemark.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Termin 11

K11-tentafrågor - HT21 till HT22

Sammanställning av tentafrågor sorterade efter tema. Skapad av Louise Fredriksson.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2023-05-21

Tentafrågor tidigare läroplan

En samling tentafrågor från det förra curriculumet, som fortfarande bär relevans över till K11. Skapad av Thomas Rönnemark.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2023-05-26
Logga in