Termin 6    ERL    Fråga 1291

Du har diagnosticerat en patient med ett prolaktinom. Ingen chiasmapåverkan föreligger. Hur vill du i första hand behandla patienten?

Vid prolaktinom utan chiasmapåverkan är dopaminagonister förstahandsbehandling.

Dopamin hämmar frisättning av prolaktin i adenohypofysen och en dopaminagonist kan således minska hyperprolaktinemin som föreligger vid ett prolaktinom samt minska tumörens storlek.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in