Termin 6    Gen    Fråga 1209

PET/CT är en kombination av CT och PET. Vad är vanligaste anledningen att en patient får göra en sådan undersökning?

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd, men för närvarande utförs PET/CT-undersökningar främst för diagnostik, stadieindelning samt behandlingskontroll av de flesta maligna tumörsjukdomar. PET/CT kan också användas för diagnostik av en del infektioner och inflammatoriska tillstånd (ex. sarkoidos).

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in