Termin 6    ERL    Fråga 1290

Vad av följande är en absolut kontraindikation till behandling med metformin?

Njursvikt med GFR på <30 är en absolut kontraindikation till behandling med metformin. Metformin utsöndras till stor del via njurarna. Dålig njurfunktion gör att metformin ackumuleras vilket kan leda till laktacidos. Laktacidos är ett mycket farligt tillstånd med hög mortalitet.

Viss försiktighet ska vidtas när man behandlar patienter med hjärtsvikt och leversvikt med metformin. Doserna behöver justeras.

Lång diabetesduration är ingen kontraindikation för metformin. Inga interaktioner mellan Trombyl och metformin föreligger enligt Janusinfo.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in