Termin 6    ERL    Fråga 1248

Vad kallas en binjureförändring som hittas i samband med röntgenundersökning som utförs på annan indikation än binjuresjukdom?

Förändringen kallas adrenalt incidentalom eller binjureincidentalom, och kan vara antingen benign eller malign - där benigna är absolut vanligast, utgör 85%. Vanligast bland de benigna är adrenalt adenom, följt av feokromocytom, myelolipom och cystor.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in