Termin 6    CREN    Fråga 1243

Vilket är det känsligaste provet för att påvisa hemolys?

Haptoglobin är det första som påverkas vid hemolys, genom att haptoglobin binder hemoglobin. Man mäter fritt haptoglobin och således sjunker haptoglobin vid hemolys.

Haptoglobin är dock inget bra mått för att avgöra graden av hemolys då det snabbt sjunker till omätbara nivåer i takt med att hemolysen tilltar.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in