Termin 6    CREN    Fråga 1235

Patient med dyspné, ikterus, takykardi, Hb 62, MCV 110, höga retikulocyter, normalt serumjärn och TIBC, normalt folat och B12 torde ha drabbats av?

Symptomen och labproverna stämmer i detta fall överens med hemolytisk anemi.

Dyspné och takykardi - p.g.a. den kraftiga anemin.
Ikterus - p.g.a. hemolysen ökade nivåer av bilirubin som lagras in i hud och sklera.
Hb 62 - ökad destruktion av röda blodkroppar.
Höga retikulocyter - den ökade destruktionen av röda blodkroppar leder till ökad nyproduktion av röda blodkroppar i benmärgen. Retikulocytantalet i blodet stiger.
MCV 110 (Ref: 82 - 98) - MCV stiger då retikulocyter, som i det här fallet är kraftigt förhöjda, har en stor volym och räknas med när MCV räknas fram.
Normalt serumjärn och TIBC - talar emot järnbristanemi.
Normalt folat och B12 - talar emot anemi p.g.a. brist på folat och B12.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in