Termin 6    CREN    Fråga 1229

Smånodulära förändringar på lungröntgen, bilaterala hiluslymfom, hosta och hyperkalcemi stämmer överens med... ?

Smånodulära förändringar på en lung-DT är i sig inte specifika för pulmonell sarkoidos, men ses ofta vid denna sjukdom.

Bilaterala hiluslymfom innebär att lymfnoderna i hilus är förstorade bilateralt (ingen tumöromvandling som vid maligna lymfom).

Hosta uppstår som följd till inflammationen i lungorna.

Hyperkalcemin beror dels på att makrofager som bildas och aktiveras i högre utsträckning vid sarkoidos har en förmåga att aktivera inaktivt vitamin D till 1,25-dihydroxyvitamin D3. Aktivt D-vitamin höjer kalciumnivåerna i kroppen. Den andra förklaringen är att mängden PTHrP (parathyroidrelaterat protein) ibland stiger vid sarkoidos. PTHrP ökar mängden kalcium i kroppen på liknande sätt som PTH.

Pulmonell sarkoidos kan ligga bakom alla dessa fynd/symptom och är trolig orsak i detta fallet.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in