Termin 6    CREN    Fråga 1226

Vilken av följande undersökningar har högst sensitivitet vid diagnostiken av myokardit?

Av alla dessa undersökningsmetoder har MR hjärta den högsta sensitivitet vid diagnostik av myokardit och används därmed för att med stor säkerhet fastslå diagnosen. Vanligen ser man diffusa myokardiella ödem, myokardiell skada samt läckage av gadoliniumkontrast till myokardiet.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in