Termin 6    CREN    Fråga 1225

Patienter med optimalt medicinskt behandlad hjärtsvikt måste under en viss tid ha en EF på under 35% för att en ICD ska bli aktuell. Hur lång tid handlar det om?

Alla patienter med medicinskt optimerad hjärtsviktsbehandling och fortsatt EF under 35% efter 3 månader bör erbjudas implantation av en ICD (implantable cardioverter defibrillator). En ICD hos dessa patienter minskar dödlighet då den bl.a. kan häva maligna ventrikulära arytmier.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in