Termin 6    CREN    Fråga 1224

Vad är den vanligaste genesen till takykardier med breddökade QRS-komplex?

Alla de ovan nämnda tillstånden ses som takykardier med breddökade QRS-komplex på EKG. Cirka 80% av alla takykardier med breddökade QRS-komplex är ventrikulära takykardier.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in