Termin 6    CREN    Fråga 1223

Vad av följande är INTE ett exempel på en mekanisk komplikation till en akut hjärtinfarkt?

De vanligaste mekaniska komplikationerna till en akut hjärtinfarkt är papillarmuskelruptur med följande mitralisinsufficiens, ventrikelseptumdefekt och hjärttamponad.
Doctus arteriosus är en normal, fetal, artär som förbinder aorta och truncus pulmonalis för att den fetala cirkulationen ska fungera, och är inte en mekanisk komplikation till akut hjärtinfarkt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in