Termin 6    ERL    Fråga 1221

Vilka av följande brukar klassificeras som primär osteoporos?

Till de primära osteoporosformerna hör postmenopausal osteoporos och åldersosteoporos.

Läkemedelsrelaterad osteoporos, endokrin osteoporos, malignt osteoporos, malabsorptionsosteoporos och osteoporos relaterad till kroniska reumatiska sjukdomar brukar kallas sekundär osteoporos.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in