Termin 6    Gen    Fråga 1217

Vad blir stråldosen vid en dubblering av avståndet till en strålningskälla?

Enligt avståndslagen blir stråldosen 1/avståndet2.

AvståndslagenAvstånd till strålkälla (patient är strålkälla inom vården) är en viktig del av arbetet för att minska stråldos till personal. Andra viktiga delar är tid för exponering samt skyddsutrustning.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in