Termin 6    PU    Fråga 1214

Vilket av följande är INTE ett av Socialstyrelsens 15 kriterier för screening?

Det finns inga direkta krav på incidens för en sjukdom/skada vid införandet av screening. Ett exempel på detta är svår kombinerad immunbrist (SCID) som endast har en incidens på 2-3 fall/år i Sverige. Dock kan man hävda att incidensen i någon mån vägs in i punkten om att screeningen måste vara kostnadseffektiv, då dyra screeningmetoder i kombination med låg incidens troligen skulle göra screeningen kostnadsineffektiv.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in