Termin 6    CREN    Fråga 1213

"Akutblod" (erytrocyter) kan behöva ges i akuta livshotande situationer då blod avsett för den aktuella individen inte finns att tillgå. Vad stämmer angående "akutblod"?

Akutblod är erytrocyter från individer som är klassificerade som O-. Detta betyder alltså att inga antigen av varken A-typ, B-typ eller RhD-typ finns på erytrocyterna och chansen för kompabilitet mellan patientens blod och de givna erytrocyterna är mycket hög (dock skulle förekomst av irreguljära antikroppar hos patienten kunna leda till immunologisk, allvarlig reaktion).

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in