Termin 6    CREN    Fråga 1212

Ungefär hur mycket förväntar man sig att Hb stiger efter en transfunderad erytrocytenhet?

Hb stiger i snitt 10 g/l per transfunderad erytrocytenhet (erytrocytkoncentrat omfattande ca 250 ml). Om Hb inte stiger som förväntat, eller inte stiger alls kan det bero på omfattande pågående blödning, hemolytisk anemireaktion eller på att personen är mycket stor (har en stor intravaskulär volym).

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in