Termin 6    CREN    Fråga 1211

Apixaban är en peroral faktor Xa-hämmare, ett så kallat NOAK-preparat. Vilket av följande läkemedel innehåller Apixaban?

Eliquis innehåller den aktiva substansen apixaban och är en peroral faktor Xa-hämmare, ett så kallat NOAK-preparat.

Amlodipin = Kalciumhämmare
Losartan = ARB
Enalapril = ACE-hämmare
Innohep = Lågmolekylärt heparin

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in