Termin 6    CREN    Fråga 1210

Du beställer en B-Diff för att få ledtrådar kring en misstänkt anemi, vad skulle man kunna se på granulocyterna om B12- och folatbrist råder?

* En ökning av antalet hypersegmenterade granulocyter ses vid megaloblastanemi, typiskt till följd av B12- och folatbrist.
* Hyposegmentering kan istället ses vid myeloiska sjukdomar (MDS, AML, KML) och vissa andra tillstånd.
* Granulocytos ses vid infektion
* Granulocytopeni kan ses vid läkemedelsbiverkning.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in