Termin 6    Gen    Fråga 1207

Vilka två medium har ultraljud väldigt begränsade möjligheter att se strukturer bakom?

Strukturer som ligger bakom skelett och luftfyllda utrymmen blir väldigt svåra att urskilja med ultraljud varför en annan radiologisk undersökning blir nödvändig.

Notera skuggan som bildas bakom ben:

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in