Termin 6    CREN    Fråga 1206

På ett EKG ses en successivt längre PQ-tid som sedan följs av ett uteblivet QRS-komplex, för att sedan börja om igen. Vilket AV-block låter detta som?

Det låter som ett AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller Wenckebacksblockering) vilket ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre överleds till kamrarna och QRS-komplexet uteblir helt.

* AV-block II typ 2 innebär att PQ-tiden inte förlängs successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex. Ses ofta som 2:1 blockering, där varannan P-våg leder till ett QRS-komplex.

* AV-block I är bara förlängd PQ-tid men där ett QRS-komplex alltid kommer efter en P-våg.

* AV-block III innebär att det inte finns någon relation alls mellan P-våg och QRS-komplex.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in