Termin 6    CREN    Fråga 1205

Du auskulterar en patients hjärta och hör ett tydligt blåsljud mellan första och andra tonen (systole). Vad är den troligaste orsaken till detta?

Vid aortastenos öppnas inte aortaklaffen ordentligt vilket skapar ett blåsljud då turbulent flöde uppstår när hjärtat pumpar blodet över en mindre ostiearea i systole. Patienten har troligtvis alltså en aortastenos.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in