Termin 6    CREN    Fråga 1204

Vad är Candesartan för läkemedel?

Candesartan är ett ARB (Angiotensin II receptor-blockerare) som används bl.a. vid behandling av primär hypertoni och hjärtsvikt (nedsatt systolisk funktion i vänster kammare, EF, vänster kammare < 40%).

För att komma ihåg vad Candesartan är kan man tänka CandesARtan = ARB

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in