Termin 6    ERL    Fråga 1203

Du har en patient som du ser är planerad för ett dexametasonhämningstest, vilket tillstånd misstänker man främst att patienten har?

Ett dexametasonhämningstest görs ofta i samband med utredning av misstänkt hyperkortisolism. Dexametason är en potent kortikosteroid som hos en frisk individ skulle hämma den endogena produktionen av ACTH genom negativ feedback. Om detta ej sker kan man misstänka att en tumör producerar ektopiskt ACTH eller att hypofysen producerar ACTH autonomt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in