Termin 6    CREN    Fråga 1202

Digoxin kan ges vid hjärtsvikt. Vad har Digoxin för effekt, förutom att reglerar hjärtats rytm?

Digoxin är ett klass V antiarytmiskt läkemedel som är positivt inotropt och motverkar hjärtsvikt och förhöjd hjärtverksamhet genom att
* Öka hjärtats sammandragningskraft
* Minska antalet hjärtslag per minut
* Reglera hjärtats rytm.

Resultatet blir att genomblödningen förbättras och pulsen sänks samtidigt som slagvolymen ökar.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in