Termin 6    CREN    Fråga 1199

Ejektionsfraktionen används för att utvärdera hur nedsatt hjärtat är av en hjärtsvikt. Vad ligger en normal ejektionsfraktion på?

Ejektionsfraktion (EF) kan graderas enligt följande:
* Normal EF: > 50 %
* Lätt nedsatt EF: 40-49 %
* Måttligt nedsatt EF: 30-39 %
* Uttalat nedsatt EF: < 30 %

En normal ejektionsfraktion ligger alltså på > 50 %, vilket innebär att minst 50 % av blodet som kommer in i kammaren under diastole lämnar kammaren under systole.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in