Termin 6    CREN    Fråga 1196

Hur kan man bota ett förmaksfladder permanent?

Förmaksfladder beror på en rundgång i höger förmak och kan behandlas med en ablation, som innebär att man med hjälp av elektroder kan man lokalisera de onormala elektriska vägarna i hjärtat och förstöra dem. Lyckandefrekvensen är 95-100 %.

Förmaksflimmer kan också botas med elkonvertering, dock lite högre risk för återfall.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in