Termin 6    PU    Fråga 1195

Vad av följande är inte ett icke-farmakologiska beteende som kan hjälpa vid sömnsvårigheter?

Icke-farmakologiska alternativ så som ökad fysisk aktivitet och regelbunden kosthållning samt parasympaticusstimulering via tex diafragmal andning och mindfulnessträning.

Begränsat vätskeintag kan säkert hjälpa vissa som behöver gå upp och kasta vatten ofta men är inget generellt råd.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in