Termin 6    PU    Fråga 1194

En patient kräver att få ett läkemedel utskrivet. Vad säger Hälso-och sjukvårdslagen angående krav från patienten på behandling?

Man är inte skyldig att förskriva läkemedel på patientens begäran om det inte finns medicinsk grund för det. Om man däremot fastslår att en medicinsk grund finns erbjuder man patienten lämplig behandling med exempelvis läkemedel varpå patienten har valet att antingen acceptera eller avböja behandlingen.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in