Termin 6    CREN    Fråga 1193

Hur får lakrits sin blodtrycksökande effekt?

Vid laktrisöverkonsumtion hämmar glycyrrhizinsyran i laktris 11β-hydroxysteroiddehydrogenas typ 2, enzymet som normalt konverterar kortisol till inaktivt kortison. Den stigande koncentrationen av kortisol aktiverar i sin tur aldosteronreceptorn. P-renin blir därmed lågt liksom P-aldosteron-koncentrationen.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in