Termin 6    ERL    Fråga 1192

Vid Addisons sjukdom uppstår brist på flera hormoner. Vilket hormon hör inte hit?

I binjurebarken bildas glukokortikoider (ffa kortisol), mineralkortikoider (ffa aldosteron) och androgener (främst hos kvinnor då män klarar sig på sin produktion i testis), vilka alla sjunker vid Addisons sjukdom.

Katekolaminer (adrenalin) tillverkas i binjuremärgen och påverkas inte vid Addisons sjukdom.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in