Termin 6    CREN    Fråga 1184

För att räkna ut eGFR kan man mäta kreatinin i blodet. Vilket annat ämne kan användas för samma sak?

En patiens njurfunktion (GFR) kan skattas genom att beräkna eGFR (estimated glomerular filtration rate) från kreatinin och/eller cystatin C. Cystatin C är till skillnad från kreatinin inte beroende av vilken muskelmassa patienten har vilket kan vara fördelaktigt.

Ännu bättre är att ta medelvärdet av eGFRKrea och eGFRcystatin C

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in