Termin 6    Gen    Fråga 1183

Vad ses normalt inte i ett blodprov vid terminalt nedsatt njurfunktion?

Vid terminalt sänkt njurfunktion kan du förvänta dig anemi relaterat till sänkt EPO-produktion i njurarna. Vidare ses sänkt calcium samt förhöjt fosfat relaterat till sänkt förmåga i njuren att aktivera D-vitamin. Urea är förhöjt på grund av den sänkta utsöndringsförmågan. Kalium stiger sekundärt till nedsatt utsöndringsförmåga i distala tubuli. Standardbikarbonat sänkt till följd av den nedsatta förmågan att utsöndra väte- och ammoniumjoner - dvs. pH är sänkt och inte höjt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in