Termin 6    Gen    Fråga 1182

En patient remitteras till njurmottagningen med oklar kreatininstegring. Vilken radiologisk undersökning bör främst göras?

Ultraljud njurar, som är lättillgänglig och utan strålning, bör främst göras där storlek på njurarna, tecken till avflödeshinder (hydronefros ses ofta) och allmän anatomi observeras.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in