Termin 6    CREN    Fråga 1178

Vad av följande brukar hända med vänster kammare vid mitralisstenos?

Mitralisstenos leder i typiska fall inte till någon påverkan på vänsterkammarfunktion eller vänsterkammarmorfologi. Vänster förmak tenderar dock att genomgå excentrisk hypertrofi och ofta uppstår pulmonell hypertension.

Hjärtat vid mitralisstenos

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in