Termin 6    CREN    Fråga 1177

Vilken potentiellt livshotande diagnos ska misstänkas hos en patient med feber, sjukdomskänsla och nytillkomna blåsljud på hjärtat?

Endokarditer presenterar sig ofta genom feber, sjukdomskänsla, muskel- och ledvärk och viktnedgång. Nytillkomna blåsljud är ett majorkriterium i Dukes kriterier för endokardit (utöver ekokardiografiska fynd talandes för endokardit och blododlingar talandes för endokardit).

Blåsljud kan bero på klaffperforation med efterföljande insufficiens vilket kan leda till akut hjärtsvikt och plötslig död om behandling ej snabbt sätts in.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in