Termin 6    CREN    Fråga 1172

Ventilationsstöd vid akutisering av hjärtsvikt hos en patient vid medvetande bör ske med... ?

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) används som ventilationsstöd vid akut hjärtsvikt. Har både respiratoriska och cirkulatoriska effekter.

Respiratoriska effekter
- Ökar FRC
- Ökad FRC leder till minskad luftvägsavstängning (högre andningsläge) och därmed minskad luftvägsresistens
- Minskar atelektaser och ger ökad slemmobilisering
- Alveolära och interstitiella ödem omfördelas/trycks tillbaka
- Minskat andningsarbete då tryckväxlingen mellan in- och utandning minskar

Cirkulatoriska effekter
- Ökat intrapulmonellt tryck leder till minskat venöst återflöde. Mindre belastning på hjärtat
- Systemblodtrycket sänks och afterload reduceras vilket leder till ökad minutvolym

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in