Termin 6    CREN    Fråga 1171

Ett akut nytillkommet vänstersidigt skänkelblock ska i första hand inge misstanke om... ?

Akut nytillkommet vänstersidigt skänkelblock ska handläggas som en STEMI (ST elevation myocardial infarction), alltså med akut koronarangiografi och ev. stentning. Läkemedel som är aktuella i detta fallet är morfin (mot smärta och dypné), ASA och tikagrelor i laddningsdos samt kortverkande nitroglycerin.


(Höger- och vänstersidigt skänkelblock)

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in