Termin 6    PU    Fråga 1168

Inom vården talar man om motiverade och omotiverade skillnader. Vad är en motiverad skillnad?

En motiverad skillnad inom vården är en skillnad som kan förklaras av en individs eller en grupp individers behov av vård och medicinska förutsättningar - behovs- eller solidaritetsprincipen.
Motiverade skillnader bidrar till en mer jämlik vård (vertikal jämlikhet).

Omotiverade skillnader är istället när två grupper med lika behov ändå får olika vårdinsatser. Frånvaro av omotiverade skillnader bidrar till jämlik vård, horisontell jämlikhet - människovärdesprincipen.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in