Termin 6    PU    Fråga 1167

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är vård som fokuserar på symptomlindring och att höja livskvaliteten för individer med progressiv, obotlig, sjukdom eller skada i livets slutskede. Den palliativa vården fokuserar inte på att förlänga liv (men förlänger ibland liv ändå). Fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska beaktas. Fokus är även på stöd till närstående.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in