Termin 6    ERL    Fråga 1165

Hur ska insulindoserna fördelas över dygnet vid diabetes typ I (OBS - för de som inte har insulinpump)?

Man fördelar ca 50% som långtidsverkande basinsulin och 50% som måltidsinsulin. Måltidsinsulinet fördelas efter måltider, vilket oftast blir 1/3 av måltidsinsulinet per stor måltid. Ibland tar man lite mer till frukost (kortisol och GH är högre på morgonen och ger insulinresistens).

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in