Termin 6    ERL    Fråga 1164

Vad är en normal dygnsdos av insulin till en typ I-diabetiker?

Normal slutdos är kring o,5-0,7 E/kg varje dygn. Under puberteten kan ibland upp mot 1 E/kg behövas. Vanligt att man börjar med runt 0,25 E/kg och sedan titrerar upp.

Exempel på en vuxen individ som väger 70 kg:
* o,5-0,7 x 70 = 35-49 E/dygn.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in