Termin 6    CREN    Fråga 1163

Vilka prover tar man för att bekräfta diagnosen rabdomyolys?

Rabdomyolys är ett syndrom av skelettmuskelsönderfall som leder till frisättning av intracellulära komponenter från muskler till blod och urin.

För att bekräfta en misstänkt rabdomyolys tas blodprover för analys av kreatinkinas (CK) och myoglobin samt urinprov för analys av proteinuri (myoglobinuri).

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in