Termin 6    CREN    Fråga 1162

Vid sekundärprevention av hjärtinfarkt ges vanligen statiner, vilket målvärde har man för LDL-kolesterol i detta fallet?

Vid mycket hög risk, som är fallet vid tidigare hjärtinfarkt, har man LDL-kolesterol < 1.4 mmol/L som målvärde samt minst en 50% reduktion av LDL-kolesterol, vilket man försöker åstadkomma med statiner, men får man inte ner nivån tillräckligt kan man lägga till t.ex. Ezetimib eller resiner.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in