Termin 6    CREN    Fråga 1159

Koronarangiografi innebär alltid en risk för patienten. Inför ingång i a. radialis, vilket enkelt bedside test kan du genomföra för att bättre kunna värdera dessa risker?

För att försäkra dig om att A. radialis är ett lämpligt kärl att använda vid koronarangiografin kan du först palpera kärlet för att bedöma om detta är av god kvalitet och storlek. Sedan kan du utföra ett (modifierat) Allens test för att säkerställa att det finns ett fullgott flöde genom arteria ulnaris till handen i händelse av att arteria radialis skulle skadas i samband med undersökningen.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in