Termin 6    CREN    Fråga 1158

Vad av följande är inte relevant att fråga en patient inför en akut koronarangiografi inklusive PCI?

Det är relevanta att fråga om allergi mot jodhaltigt kontrastmedel, känd nedsättning av njurfunktion, blödningsbenägenhet och eventuell möjlighet att graviditet föreligger (användning av säkert preventivmedel?).

Huruvida patienten står på ett SSRI-preparat är inte relevant.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in