Termin 6    CREN    Fråga 1156

Vid ett MCV som är mycket lågt (under 75 fl) måste man misstänka en viss typ av ärftlig sjukdom. Vilken?

Man ska alltid misstänka thalassemier vid mycket låga MCV (Medel Cell Volym). Exakt hur lågt MCV är beror på vilken typ av thalassemi patienten lider av. MCV kan vara så lågt som 50 fl.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in