Termin 6    CREN    Fråga 1155

Vilket av följande är INTE en alternativ accesväg till blodbanan vid hemodialys?

Det finns inga perifera dialyskatetrar, endast centrala. Dessa placeras oftast i v. jugularis. Sätts om dialys endast förväntas pågå ett kortare tag eller i väntan på att en AV-fistel ska läka (tar ca 8 veckor).

Olika dialyskatetrar

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in