Termin 6    ERL    Fråga 1152

Påverkas p-kalium när man reverserar en diabetesketoacidos? I sådana fall, hur?

Kalium kommer sjunka. Detta beror på att reversionen av en diabetesketoacidos sker med insulin. Insulin ökar det cellulära upptaget av kalium vilket leder till minskat p-kalium. Detta är viktigt att tänka på vid behandling av en patient med diabetesketoacidos eftersom patienten alltid lider av en dold hypokalemi och riskerar att bli hypokalem om inte kalium ges. Kalium måste börja ges när p-kalium närmar sig 5 mmol/l.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in