Termin 6    ERL    Fråga 1151

En ung man kommer in till akuten. Illamående, trötthet och kräkningar. P-glukos är 22 och kapillära ketoner är 5,1. Vilket akutprov tar du?

Det är absolut viktigast att ta en artärblodgas i det initiala skedet. Risken finns att patienten är på väg in i en ketoacidos vilket är ett potentiellt livsfarligt tillstånd.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in